• โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

  • โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนวัดบางเตยนอก 231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 02-5931-966 โทรสาร 02-5931-966 ขับเคลื่อนโดย THAI.AC เข้าระบบ