• โรงเรียนวัดบางเตยนอก
  231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดบางเตยนอก
  231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • 5 กย 65.jpg

  เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

 • 22 สค 65.jpg

  รับการประเมินจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ

 • S__20947031.jpg

  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

 • S__20881470.jpg

  กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

 • S__20881468.jpg

  วันแม่แห่งชาติ

 • S__20815910.jpg

  อบรมเชิงปฏิบัติการ

 • 19 กค 65.jpg

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด

 • 12 กค 65.jpg

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 • 11 กค 65.jpg

  โรงเรียนสุจริต

 • S__20348980.jpg

  การถอดบทเรียนภาวะถดถอยทางการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร