• โรงเรียนวัดบางเตยนอก
  231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดบางเตยนอก
  231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • 316742335_1257533705095035_1380298113099429932_n.jpg

  วันวชิราวุธ

 • 314687455_832456771414819_6223869016541714907_n.jpg

  "กิจกรรมหนูอ่านชวนอ่าน"

 • 316664984_448585890685578_665886663420597255_n.jpg

  การสอบธรรมศึกษา 2565

 • 315196047_857825838976768_6992701590941624060_n.jpg

  นิเทศและติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

 • 5 กย 65.jpg

  เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

 • 22 สค 65.jpg

  รับการประเมินจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ

 • S__20947031.jpg

  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

 • S__20881470.jpg

  กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

 • S__20881468.jpg

  วันแม่แห่งชาติ

 • S__20815910.jpg

  อบรมเชิงปฏิบัติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร