• โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

  • โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 กตปน 2566 ทั่วไป 25 ส.ค. 66
2 วันเข้าพรรษา 2566 ทั่วไป 27 ก.ค. 66
3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2566 ทั่วไป 27 ก.ค. 66
4 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 ทั่วไป 26 ก.ค. 66
5 วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ 2566 ทั่วไป 1 ก.ค. 66
6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
7 วันวิสาขบูชา ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
8 มอบทุนการศึกษา ทั่วไป 29 พ.ค. 66
9 นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2566 ทั่วไป 26 พ.ค. 66
10 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 26 พ.ค. 66
11 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 13 พ.ค. 66
12 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 มี.ค. 66
13 รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ทั่วไป 16 มี.ค. 66
14 สามโคกปันสุข มอบชุดนักเรียนให้น้อง ทั่วไป 13 มี.ค. 66
15 สโมสรโรตารีหนองแขม บริจาคเครื่องกรอกน้ำ หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา ทั่วไป 13 มี.ค. 66
16 นิทรรศการวิชาการ ทั่วไป 3 มี.ค. 66
17 กีฬาสีภายใน 2566 ทั่วไป 25 ก.พ. 66
18 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป 24 ก.พ. 66
19 การประกวดคลิปสั้นรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 2566 ทั่วไป 14 ก.พ. 66
20 ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป 8 ก.พ. 66
21 ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจในการประเมิน โครงการสถานศึกษาพอเพียง ทั่วไป 7 ก.พ. 66
22 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ทั่วไป 12 ม.ค. 66
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 26 ธ.ค. 65
24 วันคริสต์มาส ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
25 สัปดาห์แห่งการนิเทศการเรียนการสอน ทั่วไป 19 ธ.ค. 65
26 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ทั่วไป 8 ธ.ค. 65
27 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ทั่วไป 8 ธ.ค. 65
28 ขอบคุณผู้บริจาคสร้างเสาธง ทั่วไป 26 พ.ย 65
29 วันวชิราวุธ ทั่วไป 25 พ.ย 65
30 "กิจกรรมหนูอ่านชวนอ่าน" ทั่วไป 23 พ.ย 65
31 การสอบธรรมศึกษา 2565 ทั่วไป 15 พ.ย 65
32 นิเทศและติดตามความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ทั่วไป 14 พ.ย 65
33 เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั่วไป 5 ก.ย. 65
34 รับการประเมินจาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ ทั่วไป 22 ส.ค. 65
35 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 18 ส.ค. 65
36 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ทั่วไป 11 ส.ค. 65
37 วันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 10 ส.ค. 65
38 อบรมเชิงปฏิบัติการ ทั่วไป 6 ส.ค. 65
39 โรงเรียนสุจริต ทั่วไป 22 ก.ค. 65
40 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั่วไป 22 ก.ค. 65
41 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ทั่วไป 22 ก.ค. 65
42 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 12 ก.ค. 65
43 วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 1 ก.ค. 65
44 การถอดบทเรียนภาวะถดถอยทางการเรียน ทั่วไป 1 ก.ค. 65
45 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
46 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
47 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
48 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 มิถุนายน 2565 ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
49 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
50 พิธีไหว้ครู 2565 ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
51 รับมอบทุนการศึกษาจากพระครูโสภณศาสนคุณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
52 กิจกรรมรักการอ่าน "หนูอ่านชวนอ่าน" ทั่วไป 25 พ.ค. 65
53 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ทั่วไป 25 พ.ค. 65
54 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 25 ม.ค. 65
55 ทำความสะอาดโรงเรียน ทั่วไป 18 พ.ย 64
56 โรงเรียนวัดบางเตยนอก ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบางเตยนอก ทั่วไป 15 พ.ย 64
57 โรงเรียนวัดบางเตยนอก ได้นำนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปี ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ทั่วไป 11 พ.ย 64
58 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนวัดบางเตยนอก ทั่วไป 9 ม.ค. 64
59 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดบางเตยนอก ทั่วไป 9 ม.ค. 64
60 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดบางเตยนอก ทั่วไป 9 ม.ค. 64
61 มาตรการป้องกันโควิดและควบคุม โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วไป 8 ม.ค. 64
62 วันที่ 8 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอก และตัวแทนครู ได้เข้าร่วมประชุม ด้วยระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โคว ทั่วไป 8 ม.ค. 64
63 ประกาศโรงเรียนวัดบางเตยนอก เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 4 ม.ค. 64
64 ประกาศจากโรงเรียนวัดบางเตยนอก เรื่องแจ้งปิดสถานศึกษา ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
65 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอก และคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Video Conference "ผอ. เขตพบเพื่อนครูครั้งที่ 1" ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
66 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นำโดยว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอก และคณะครู ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในกระบวนการ 5 ส. ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
67 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอก ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
68 ประกาศโรงเรียนวัดบางเตยนอก เรื่อง แนวทางการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานการณ์การแพร่กระจายในจังหวัดสมุทรสาคร ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
69 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยโรงเรียนวัดบางเตยนอก พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ไปศึกษานอกสถานที่ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
70 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยโรงเรียนวัดบางเตยนอก พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ทั่วไป 16 ธ.ค. 63
71 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอก ได้ประคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2563 ทั่วไป 14 ธ.ค. 63
72 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งานตอนรับ ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
73 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอกมอบหมายให้ นางสาวธัญญกร จันทะโมคา และนางสาวสุจิตรา ทองไพจิตร เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางเตยนอก เข้ารับมอบโล่เก ทั่วไป 9 ธ.ค. 63