• โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

  • โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

อัลบัมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบางเตยนอก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดบางเตยนอก นำนักเรียนอนุบาล 2-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 งานตอนรับ ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนวัดบางเตยนอก

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปี 2562

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2561

กีฬาสีโรงเรียนกลุ่ม 10