• โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

  • โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนวัดบางเตยนอก
231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ 02-5931-966 โทรสาร 02-5931-966

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวัดบางเตยนอก

...