• โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

  • โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบางเตยนอก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดบางเตยนอก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว