• โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

  • โรงเรียนวัดบางเตยนอก
    231/9 หมู่ที่ 9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 งานตอนรับ ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนวัดบางเตยนอก

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 งานตอนรับ ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทวี ผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนวัดบางเตยนอก